Nawigacja

PARTNERZY

Poniedziałek 19.02.2018

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wiadomości

 • Zmiana planu lekcji od 15 stycznia 2018 r. PLAN_LEKCJI_2017-2018_II-sem.xls


   

 • W grudniu 2017 roku uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej przystąpili do realizacji Ogólnopolskiego Projektu „Od grosika do złotówki”. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu , wydawaniu, oszczędzaniu oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie. Realizacja programu trwać będzie 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie podróżując po planetach z Grosikiem , zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego , a równocześnie bezpiecznego podejmowania decyzji o formie oszczędzania i świadomego gospodarowania własnymi zasobami.

 • 21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni w roku – Dzień Babci i Dzień Dziadka. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. W Szkole Podstawowej w Rybczewicach zapraszanie babć i dziadków z okazji ich święta stało się tradycją na stale wpisaną w kalendarz uroczystości szkolnych.

  Ta wspaniała impreza odbyła się w naszej szkole 23 stycznia 2018 roku. Uczniowie klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawczyń starannie przygotowali program artystyczny. Były wiersze i piosenki okolicznościowe, tematycznie związane z tym świętem. Pięknie udekorowana sala rozbrzmiewała śpiewem:

 • Oferta wyjazdu na ferie zimowe 2018 organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych.   Oferta jest przeznaczona dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2002 r.), których rodzice, bądź jedno z rodziców/prawny opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.   Termin wypoczynku zi
 • 19 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyła się akcja „Bezpieczny powiat- bezpieczne ferie”.  Naszą szkołę odwiedzili asp. Magdalena Szczepanowska i st. asp. Radosław Lorek. Przeprowadzili oni zajęcia z wiedzy o bezpieczeństwie w ramach akcji prowadzonej na terenie naszego powiatu przez Forum Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych "Lider Forum" .

    Wiemy, że profesjonalnie przeprowadzone akcje przekładają się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno w drodze do szkoły jak i w czasie wyjazdów na ferie.

 • Dnia 12 stycznia 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie odbyło się przesłuchanie uczestników XIV Spotkań z kolędą „Pójdźmy wszyscy do stajenki” organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.

            W kategorii soliści tytuły laureata (I miejsce): Jury przyznało - Dominikowi Poroch z kl. II gimnazjum i Łukaszowi Poroch z kl. IVA SP. Opiekunem uczniów była pani Magdalena Furgała. Dominik zaśpiewał kolędę „Mario, czy już wiesz”, a Łukasz przy akompaniamencie brata Dominika wykonał „Pastorałkę od serca do ucha”.

 • 14 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XXVI Finale Wielkiej Orkiestry Świateczne Pomocy. Wolontariuszami akcji były: Ewelina Zając, Julia Banaszkiewicz, Katarzyna Niedźwiadek, Weronika Bednarczyk, Weronika Rybak, Zuzanna Połeć.

  W tym roku WOŚP zbierała pieniądze, dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Udało nam się zebrać 3352,50 zł. Zbiórka pieniędzy odbywała się przy Kościele w Częstoborowicach, Wygnanowicach i w Pilaszkowicach. Opiekunem wolontariuszy był pan Sławomir Pasierbik.

 • 17 stycznia  w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach po raz trzeci  odbył się Międzypowiatowy Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych. Imprezę honorowym patronatem objęli pani Elżbieta Masicz Wójt Gminy Rybczewice oraz Starosta Powiatu Świdnickiego Dariusz Kolodziejczyk.

   

  Mieliśmy przyjemność gościć artystów dużych i małych z powiatu krasnostawskiego:

  •  Grupę ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach uczniów klas III;
  • Grupę ze Szkoły Podstawowej w Fajsławicach uczniów klasy zero
 • „Kultura jest źródłem życia narodu, jego trwania i rozwoju. To dzięki kulturze, jej wartościom materialnym i niematerialnym narody zachowują swoją tożsamość. Każdy naród ma własną kulturę, która została wytworzona przez kolejne pokolenia i jest wzbogacana przez współczesne treści.” Są to słowa Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych  pana Zdzisława Podkańskiego. W pełni zgadzamy się z tymi słowami i dlatego właśnie 13 stycznia mieliśmy przyjemność wystąpić na wyżej wymienionym przeglądzie. Zostaliśmy nagrodzeni gorącymi brawami. Uczniowie z Rybczewic naprawdę pięknie wystąpili, godnie reprezentując  naszą szkołę i gminę. Można nas było zobaczyć w wieczornych wiadomościach „Panoramy Lubelskiej”.

 • Dnia 12 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00  w naszej szkole odbył się  etap parkowy  XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

   Wzięły w nim udział czteroosobowe zespoły ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach Drugich, z Zespołu Szkół w Piotrkowie oraz zespół uczniów z naszej szkoły. Uczniowie rozwiązywali test składający się z części ogólnej i parkowej, musieli wykazać się dużą wiedzą przyrodniczą (z zakresu biologii, geografii, ochrony środowiska), jak również znajomością Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.

 • Sprawozdanie z realizacji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

   

  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/puchatek/teachersection/logo/PU2ABP-logo-lay06.png

   

      Program Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowany był przez klasy pierwsze szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów  do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu i w czasie zabaw  oraz w Internecie.

     Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych nauczyciele przeprowadzili zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa, uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne. Uczestnicy programu otrzymali książeczki „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,  dla rodziców  została wykonana gazetka instruktarzowa na korytarzu szkolnym.

 • „Hej kolęda, kolęda”

  Chcąc dzielić się radością, jaką niesie śpiew bożonarodzeniowych pieśni 9 stycznia 2018 roku odbyła  się w naszej szkole druga edycja Międzyklasowego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej i adresowany był do uczniów klas I-IV. Miał on na celu kultywowanie zwyczaju śpiewania kolęd, rozbudzenie zainteresowania muzyką oraz rozwijanie umiejętności wokalnych naszych uczniów. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju. Obfitował w repertuar tradycyjnych kolęd i pastorałek. Komisja konkursowa w składzie:       p. Małgorzata Gieleta, p.Zofia Kłos i p. Marzena Kluch oceniała wykonanie utworów. Po prezentacji wszystkich uczestników, jury udało się na naradę, a publiczność miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych, kolędując. Po długich naradach wyróżnione zostały następujące osoby:

 • Konkurs plastyczny pod hasłem „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”  miał na celu pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie zdolności plastycznych i wrażliwości artystycznej u naszych uczniów. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac wyróżniających się pomysłowością, oryginalnością, ciekawą techniką wykonania. Jury konkursu  w składzie; Małgorzata Czwórnóg, Magdalena Furgała, Nina Banaszkiewicz, obradowało 15 grudnia. Komisja miała bardzo trudne zadanie by wybrać spośród 50  pięknych prac te najładniejsze.  Nagrodzono prace w IV kategoriach: I kategoria oddziały przedszkolne i klasy „0”, II kategoria klasy I-III SP, III kategoria to klasy IV-VII, IV kategoria to klasy Gimnazjalne.  Wiele prac zostało nagrodzonych i otrzymało wyróżnienia, zaś wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek.

liczba odwiedzin: 1311078

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
  Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, woj. lubelskie
 • dyrektor - 815854006
  sekretariat -81-5854005, fax 81-5854005

Galeria zdjęć